Facebook
Google+
Pinterest
Youtube
Blogger
logo

Keresés


Kiadó apartmanok Weboldal
Horvátországi magánapartmanok egyenesen a tulajdonostól

Menü

Ügyfélszolgálat
H-V: 09-20
+36/74/494-874
+36/70/230-1290
+36/70/945-3401
info@croatic.hu

Booking.com

Booking.com


 

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.croatic.hu és croatic.com honlapon Online szállásfoglalási és utazási információs portál üzemel, mely a honlapon regisztrálók, továbbá szállást lefoglaló ill. bérbevevő személyek, ügyfelek (felhasználók) adatait kezeli. Az átadott adatok kezelője a www.croatic.hu és croatic.com portál üzemeltetője (továbbiakban: croatic.com)

 

A croatic.com kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a tudomására jutó, a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli, és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát.

 

Könyvelésünk számára átadott személyes adatait kizárólag az elszámolások és az üdülési szerződések lebonyolítása céljából használjuk fel.

 

A croatic.com kötelezi magát arra, hogy külső személynek nem adja tovább az ügyfelek, felhasználók adatait a hozzájárulásuk nélkül, kivéve, ha ezt törvény által vagy hivatalos úton elrendelik, továbbá kötelezi magát, hogy az ügyfelekről és felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

 

A regisztráció során illetve azt követően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval ill. szállás foglalással kezdődik és az adatok törléséig tart. Az adatok törlését a Felhasználó maga bármikor kérheti az Adatkezelőtől. A törlés kérvényezése az info@croatic.hu e-mail címre történik (üzenet tárgya: adat törlés), majd ezt követően a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatokat töröljük. A személyes adatok vagy a regisztráció törlésére akkor is sor kerülhet, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a Felhasználó nem tesz eleget a Felhasználási feltételekben foglaltaknak.

 

Az interneten keresztül történő üzleti tranzakció ugyanolyan biztonságos, mintha telefonon keresztül történt volna. Ha Ön nem akar online tranzakciót végrehajtani, telefonon is leadhatja rendelését a megadott telefonszámok valamelyikén naponta 08-20 óra között. Az Ön által megadott információkat, adatokat bizalmasan kezeljük.

 

A www.croatic.com portálon regisztrált felhasználók elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy körlevelet és hírlevelet kaphatnak, amely az oldallal kapcsolatos értesítéseket, utazási ajánlatokat, és reklámokat is tartalmazhat.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 2011. évi CXII. törvényt, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik.

 

Fogalmak:

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 

Az adatkezelésre a www.croatic.com portálon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését, azaz a felhasználó név, e-mail cím, és a jelszó megadását, továbbá a felhasználási feltételek és jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is.


A személyes adatok kezelésére
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók ill. érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

 

Az Adatkezelő, a regisztráció során illetve azt követően Felhasználó által megadott alábbi adatokat kezeli:

 

1) A „gyors regisztráció” során a Felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:
- felhasználó név
- e-mail cím
- jelszó

 

2) Online szállásfoglaláshoz (regisztrációt követően), ill. az üdülési szerződés kitöltéséhez a Felhasználónak, érintettnek kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:
- név (vezetéknév, keresztnév)

- állampolgárság

- születési hely

- születési dátum

- lakcím

- személyi igazolvány szám vagy egyéb okmány szám, típus

- telefonszám

 

 

Összegezve:

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon:

 

Adatkezelő

- Az adatkezelő megnevezése: www.croatic.com portál üzemeltetője, Golubar Tibor

- Címe: Tolna Megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7. szám 1. em. 1. ajtó

- Telefonszáma: 06-70-230-1290


Adatkezelés

- Az adatkezelés megnevezése, célja I.: Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés. Üdülési szerződések lebonyolítása, kitöltése illetve azokhoz tartozó elszámolások céljából.

- Az adatkezelés megnevezése, célja II.: Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Marketing célú hírlevél küldés, illetve érintettel, regisztrált felhasználóval való kapcsolattartás.

 

Nyilvántartási engedély száma:

Adatkezelés nyilvántartási száma I.:  NAIH-50227/2012

Adatkezelés nyilvántartási száma II.: NAIH-50228/2012.

 

Jogalapja

- Jogalap: 2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor

- Jogszabály címe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján

- A tényleges adatkezelés helye: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. (Drávanet Zrt.) ill. adatkezelő címe (céghely)


Az adatok forrása

- Adatfajta megnevezése: azonosító adatok (családi és utónév, állampolgárság, születési hely, születési dátum, lakcím, személyi igazolvány szám vagy egyéb okmány szám, megnevezés, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév)

- Adatforrás megnevezése: érintett személy (önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján)

- Jogalap: 2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor

- Jogszabály címe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján (az érintett önkéntes hozzájárulása alapján)

- Adatfelvétel (átvétel) módja: online regisztráció, e-mail, fax, telefon, posta, személyesen

- Az adat törlési határideje: érintett kérésétől számított 5 munkanapon belül


Az érintettek csoportja(i)

- A csoport leírása: a www.croatic.com weboldalon található szállásokat, online vagy egyéb módon lefoglaló (vagy csak a weboldalra regisztrált) személyek, felhasználók, érintettek, illetve a nyaralással kapcsolatos potenciális érintettek

 

 

Cookie szabályzat:

 

A croatic.com Online szállásfoglalási és utazási információs portál illetve bizonyos külső szolgáltatói (pl. google) egyedi azonosítót (adatcsomagot), úgynevezett cookie-t (sütit) helyeznek el a Felhasználó számítógépén és olvassák vissza. A cookie-k (sütik) a Felhasználó azonosítását és a croatic.com portál könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. A cookie-k a Felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben Felhasználó a számítógépén tiltja a cookie-k fogadást, az a croatic.com portál szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, emellett előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldalak nem tökéletesen jelennek meg, vagy nem használhatóak megfelelően.

 

A Felhasználó képes törölni a cookie-kat (sütiket) a saját számítógépéről, valamint beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-kat (sütiket) jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni.

 

A portálon futó bővítmények is használhatnak Cookie-kat az oldal egyes részeinek működtetéséhez. A croatic.com Online szállásfoglalási és utazási információs portál közösségi oldalakra (pl. Facebook-ra, Twitter-re, Youtube-ra) mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Az croatic.com nem ellenőrzi az ilyen külső oldalak látogatásakor esetlegesen elküldött cookie-kat. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az érintett oldalak cookie használatra vonatkozó szabályzatait.

 

A croatic.com Online szállásfoglalási és utazási információs portál által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatcsomagokat.

 

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

 

A croatic.com Online szállásfoglalási és utazási információs portál külső hirdetéseket jelenít meg (pl. google adsense), amelyek eltárolják a Felhasználók által látogatott tartalmakat az érdeklődés alapú hirdetések megjelenítéséhez, azaz cookie-kat (sütiket) tárolnak. Ezeket a sütiket – vagy cookie-kat – a Felhasználó letilthatja a Google Hirdetési beállítások kezelőjében, az ott található utasítások szerint, továbbá az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

 

Hogyan használja a Google a cookie­­-kat?

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adatait. (forrás: google)

 

Felhasználó a croatic.com Online szállásfoglalási és utazási információs portál használatával automatikusan hozzájárul a cookie-k (sütik) használatához.

 

 

 

A croatic.com fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot részeiben, vagy egészében, a Felhasználó értesítése nélkül, azonnali hatállyal módosítsa. Felhasználó felelős azért, hogy az adatvédelmi nyilatkozat változását nyomon kövesse. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.
 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók illetve ügyfelek megértették és elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

 

Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása: 2015. 08. 22.

 

 

 

                Apartman.lap.hu | Horvatorszag.lap.hu | Hotel.lap.hu


Figyelem

Figyelem!

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.